shabd-logo

About ਪ੍ਰਤੱਖ ( ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

Other Language Profiles
no-certificate
No certificate received yet.

Books of ਪ੍ਰਤੱਖ ( ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,,ਜੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਰੋਜ ਓਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਾ ਇਕ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਓਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸ ਘਰ ਵਿਚ

ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,,ਜੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਰੋਜ ਓਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਾ ਇਕ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਓਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸ ਘਰ ਵਿਚ

ਪ੍ਰਤੱਖ ( ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਲੇਖ

ਖਾਮੋਸ਼ੀ-3

21 February 2023
1
0

ਜੀਤੇ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਓਹ ਓਥੇ ਓਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਥੇ ਕਿ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਓਸ ਨਕਾਰਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ____""ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ"",,,?ਕਾਰ ਚੋ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨੱਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ__

ਖਾਮੋਸ਼ੀ-2

21 February 2023
0
0

ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਈ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਧਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਈ ਜੀਤੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,,, ਆਪਣੇ ਪੁਤ ਲਈ ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ____""ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਐ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਇਸੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ

ਖਾਮੋਸ਼ੀ

21 February 2023
0
0

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,,ਜੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਰੋਜ ਓਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਾ ਇਕ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾ

---